Naše včeličky

Deky pro naše dětičky vznikají jen díky dobrým lidem - díky těm, kteří neváhají udělat něco pro druhé jen tak, z lásky, pro dobrý pocit a vědomí, že udělali radost nemocným dětem a jejich rodičům. Všem vyšívačkám, švadlenkám, malířkám a kreslířkám, všem, které se podílejí na vzniku dek, polštářků a přáníček, i těm, kteří pomáhají s organizací a zajišťují předávání dek patří velký dík.

seznam těch, kteří pomáhali v roce 2015

seznam těch, kteří pomáhali v roce 2014

seznam těch, kteří pomáhali v roce 2103

seznam těch, kteří pomáhali  v roce 2012