Zapsaný spolek "Deky z lásky"

 
Propagační materiál
zde si můžete stáhnout propagační materiál - povídání o Dekách z lásky, nebo-li kdo jsme, co děláme a pro koho. Obsahuje i statistiku, ukázky dek a dopisů od rodičů.
 

zde si můžete stáhnout malý propagační letáček se stručnou informací s odkazy na web, fcb a mailovou adresou

 letáček 

Stanovy sdružení

strana 1

strana 2

strana 3
 

Registrace na Úřadě na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)

veřejný registr

přehledová sestava

 

Osvědčení od Krajského úřadu Středočeského kraje o přijetí oznámení o konání veřejné sbírky

Osvědčení KÚ

 

EORI - rozhodnutí o přidělení identifikátoru hospodářského subjektu (číslo EORI) pro potřeby celního řízení

   rozhodnutí - str.1   

rozhodnutí - str.2

 

Výtažek z autorského zákona (č. 121/2000 sb.)

§38 Licence pro zdravotně postižené

  1. Do práva autorského nezasahuje ten, kdo
  • a) výhradně pro potřeby zdravotně postižených, v rozsahu odpovaídajícím jejich zdravotnímu postižení a nikoliv za účelem přímeého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu zhotoví nebo dá zhotovit rozmnoženinu vydaného díla; takto zhotovená rozmnoženina díla jim může být také rozšiřována a sdělována, pokud se tak neděje za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obdcdhodního prospěchu,
  • b) výhradně pro potřeby zrakově postiženýchz a nikoliv za účelem přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu opatří zvukovou složku zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla slovním vyjídřením obrazové složky; takto doplněná zvuková složka zvukově obrazového záznamu audiovizuálního díla jim může být také rozmnožována, rozšiřována a sdělována, neděje-li se tak za účelem přímého nebo nepřímeho hospodářského nebo obchodního prospěchu

2.    Do práva autorského nezasahuje také osoba uvedena v §37 odst.1, půjčuje-li orginály či rozmnoženiny vydaných děl pro potřeby zdravotně postižených v souvislosti s jejich postižením.

3.     Ustanovení §30 odst.5 se použije přiměřeně

 

 V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.