Včeličkování

 
Víkendový kurz šití pro Deky z lásky
 
Srdečně vás zvu na víkendový kurz šití pro Deky z lásky, který se bude konat ve dnech 25.-26.3.2017. Více informací naleznete zde.

 

 
 
4.dekoláskové včeličkování se uskutečnilo ve dnech 24. a 25. října 2015 ve Vlašimi.
 
Již podruhé jsme měli k dispozici prostory ve Spolkovém domě - ubytování i přednáškovou místnost. I tentokrát včeličky pracovaly do pozdních večerních hodin a od rána. Rozpracovalo se několik dek, jedna byla dokončena už v neděli. Vzniklo i několik obrázků do dek. Sobotní večer si včeličky zpříjemnily dobrou večeří v zámecké restauraci.
 
Děkuji všem včeličkám, které přijely. Těším se na další setkání a věřím, že se připojí další včeličky :)
 
za spolek Deky z lásky
Dagmar
 
 
3.dekoláskové včeličkování se uskutečnilo ve dnech 8. a 9. listopadu 2014 ve Vlašimi.
 
Setkání včeliček se uskutečnilo ve Spolkovém domě. Švadlenky zde byly ubytované, měly jsme k dispozici i přednáškovou místnost. Takže pilné včeličky mohly pracovat až do večera a od rána nanovo :) Rozpracovalo se několik dek, dokončily se polštářky i obrázky. Udělalo se plno práce, ale zbyl čas i na návštěvu výstavy patchworku ve vlašimském zámku i na společnou večeři.
 
Děkuji všem včeličkám, které přijely, ať už poprvé, podruhé, nebo i potřetí :)
 
za spolek Deky z lásky
Dagmar
 
 
 
2.dekoláskové včeličkování se uskutečnilo ve dnech 12. a 13.4.2014 ve Vlašimi. Některé včeličky přijely už podruhé, některé zavítaly prvně.
 
Tentokrát jsme měly k dispozici učebnu v prvním patře Ekocentra, která je přístupná přímo z ubytovny, takže jsme mohly tvořit od rána až do večera. I tentokrát jsem pilně tvořily. Pracovalo se na dekách, polštářcích i na chybějících obrázcích. Opět jsme udělaly plno práce a strávily spolu krásné dva tvořivé dny.
 
Děkuji všem včeličkám, které přijely a pomohly.
 
za spolek Deky z lásky
Dagmar
 
 
 

1.dekoláskové včeličkování neboli historicky první setkání švadlenek, spolupracujících a přátel o.s. Deky z lásky, které se uskutečnilo ve dnech 19. - 20.10.2013 ve Vlašimi

Bylo to první setkání švadlenek, spolupracujících a přátel o.s. Deky z lásky, kteří se v rámci projektu Deky z lásky podílejí na přípravě dek pro nemocné děti, polštářků či přáníček. Sešlo se nás celkem 25 !

Setkání se uskutečnilo v Ekocentru ve Vlašimi. Měly jsme k dispozici učebnu na půdě, krásný prostor, kde jsme mohly tvořit. Cílem setkání bylo poznat se osobně i udělat kus práce – což se bezesporu podařilo. Pracovaly jsme na šesti dekách, ušily jsme několik polštářů, zhotovily jsme několik obrázků. Strávily jsme společně krásné dva dny, vyměnily si zkušenosti...

Děkuji všem včeličkám, které přijely. Bylo velice milé vás poznat.

A protože se všem líbilo, rozhodly jsme se uspořádat 2.dekoláskové včeličkování opět na jaře, tentokrát ve dnech 12. a 13.4.2014

 

za sdružení Deky z lásky

Dagmar