1/2

LILA

LILA domov je nestátní zařízení v resortu zdravotnictví. Zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Domov pečuje v nepřetržitém provozu o 30 dětí s tělesným, duševním a smyslovým postižením, ve věku od 1 do 10 let. Nejčastější diagnózy jsou dětská mozková obrna, vrozené vývojové vady a psychomotorické retardace.

Děti přijímáme z dětských center nebo z rodin. Poskytujeme jim všestrannou péči, snažíme se o maximální rozvoj jejich schopností  a  možností  s důrazem na mateřský přístup.

O děti pečuje 16 sester a ošetřovatelek v nepřetržitém provozu, vedoucí sestra, tři fyzioterapeuti a nutriční terapeut.  V rehabilitaci využíváme perličkovou koupel, vířivou koupel, magnetoterapii, biolampu, míčkování, gymnastikball atd. Cvičíme podle všech dostupných metod, podle Vojty, Bobatha atd., vždy dle individuálních potřeb konkrétního dítěte a ordinací rehabilitačního lékaře. Základní lékařskou péči zajišťuje pediatr. Rehabilitační lékař a  psycholog dochází do našeho zařízení  pravidelně na konziliární vyšetření. Ostatní specializovanou lékařskou péči zabezpečujeme návštěvou odborných ordinací v Brně.

Vzdělávání zabezpečuje odloučené pracoviště Mateřské školy speciální, základní školy speciální a praktické školy Ibsenka Brno. Všechny děti chodí do mateřské školy a základní školy, pracují s nimi speciální pedagogové podle individuálních vzdělávacích plánů. Spolupracujeme s řadou organizací, se školami, s dobrovolníky. Pořádáme různé akce, besídky, karneval, výlety do cukrárny, do lesa, do ZOO... Rádi jezdíme s dětmi na týdenní ozdravné pobyty. Snažíme se jim dopřát co nejvíce příjemných zážitků.

Děti propouštíme buď zpět do biologické rodiny nebo do pěstounské péče. Pokud se nepodaří najít vhodná rodina, předáváme děti podle jejich schopností do dětského domova se speciální školou nebo do domova pro osoby se zdravotním postižením.     

Co potřebujeme

Deka Lila 1 - téma Moře

deku ušije - Vave, Praha

Deka Lila 2 - téma Šmoulové 

deku ušije - Vlaďka, Úsobrno

Deka Lila 3 - téma 3D zvířátka

deku ušije - Dana, Orlová

Deka Lila 4 - téma Zvířátka a kominíček

deku ušije - Jiřina Jakubcová

Deka Lila 5 - téma Zvířátka a čarodějnice

deku ušije - Dagmar T

Dětem ušijeme 25 dek o rozměru 120 x 150 cm. Na každou deku budeme potřebovat 12 obrázků, které již máme připravené. Rovněž máme připravené jmenovky, které vyšila Lenka Nej šicí stroje. Hledáme tedy švadlenky, které by se rády ujaly ušití některé deky:

Deka Lila 6 - téma Zvířátka a strašidýlko

deku ušije - Iveta, Sázava

Deka Lila 7 - téma Zvířátka a klaun v zeleném kloboučku

deku ušije - Vlaďka, Úsobrno

Deka Lila 8 - téma Zvířátka a klaun ve fialovém kloboučku

deku ušije - Jamala

Deka Lila 9 - téma Zvířátka a klaun

deku ušije -

Deka Lila 10 - téma Zvířátka a hokejista

deku ušije -

Napište nám

Deky z lásky, z.s.

Žižkovo náměstí 267

258 01  Vlašim

dagmar@dekyzlasky.cz

Účet pro veřejnou sbírku u UniCredit bank

č.1197663004/2700

  • White Facebook Icon

© 2017 Deky z lásky, z.s.