1/1

Linda

Lindě je 9 let, má vývojovou dysfázii, poruchu pozornosti, hyperkinetickou poruchu, závažnou vadu řeči v receptivní i expresivní složce. Chodí do druhé třídy, je kamarádská a někdy až moc důvěřivá. Přesto je jako sluníčko, neváhá pomoci každému, kdo pomoc potřebuje.

Linda má dva mladší brášky. Mika, kterému šijeme deku v projektu č. 356 a Jiříka, kterému šijeme deku v projektu č. 358.

VĚK

9 let

PROJEKT

357

ODEVZDÁNO

prosinec 2018

Deka

-

deku ušila 168 Zdenka Kopecká - Zdeninka, Janské Lázně

vyšila 264 Helena Vajda

vyšila 206 Marcela z Jetětic

vyšila 205 Zlatka Bohumín

vyšila 74 Jiřina, Třemošná

vyšila 264 Helena Vajda

vyšila 263 Ivana z Krhové

vyšila 74 Jiřina, Třemošná

vyšila 264 Helena Vajda

vyšila 74 Jiřina, Třemošná

vyšila 210 Magda, Světec

přáníčko vyrobila 233 Verabela