top of page

Davídek

Davídkovi budou 4 roky. Davídek je autista, s poruchou aktivity a pozornosti. S okolím se nedokáže dorozumět, nezvládá sebeobsluhu, sám jí pouze rukama. Je závislý na pomoci dospělých.

Davídkova oblíbená barva je zelená a má rád Mickeyho klubík.

Davídek má mladšího brášku Toma, který dostal polštářek.

VĚK

4 roky

PROJEKT

407

ODEVZDÁNO

duben 2020

Deka

-

bottom of page