1/1

Davídek

Davídkovi budou 4 roky. Davídek je autista, s poruchou aktivity a pozornosti. S okolím se nedokáže dorozumět, nezvládá sebeobsluhu, sám jí pouze rukama. Je závislý na pomoci dospělých.

Davídkova oblíbená barva je zelená a má rád Mickeyho klubík.

Davídek má mladšího brášku Toma, který dostal polštářek.

VĚK

4 roky

PROJEKT

407

ODEVZDÁNO

duben 2020

Deka

-

deku ušila Jamala

vyšila ZŠ Náchod

ušila Jamala

vyšila ZŠ Náchod

vyšila Blanka, Rybárny

vyšila Jamala

vyšila Blanka, Rybárny

vyšila Jarmila, Vlašim

vyšila Zlatka, Bohumín

vyšila Lenka S.

poštářek pro Toma ušila Jamala