1/1

Adélka

Adélka se narodila jako zdravé a toužebně očekávané dítko. Porod proběhl v termínu a bez komplikací. V necelých třech týdnech onemocněla vážnou streptokokovou meningoencefalitidou. Po dvouměsíčním boji s nemocí sice vyhrála svůj život, ale s těžkými následky poškození mozku - těžkou mentální a psychomotorickou retardací, epilepsií, zrakovou poruchou, hormonální nerovnováhou ... Brzy jí bude 14 let. Samostatnou chůzi stále rozvíjí, ale jsme velmi vděčni za to že chodí. Je to opravdu velký dar. Komunikuje pár jednoduchými slůvky, neobejde se bez plen. Ve vývoji ji velmi posouvá navštěvování speciální školy pro zdravotně znevýhodněné a pravidelné intenzivní rehabilitační pobyty. Pokroky dělá stále, ale bez celodenní péče se neobejde. Její vývoj ale naštěstí neprobíhal podle nejčernějších načrtnutých scénářů. Daří se rozvíjet zrak, momentálně je dokonce i bez léků, i antiepileptika již přestala užívat zhruba před čtyřmi roky. Péči bude potřebovat celoživotně, naší snahou je naučit ji co největší možné samostatnosti. Radujeme se z každého drobného posunu.

VĚK

14 let

PROJEKT

429

ODEVZDÁNO

-

Deka

Deku pro Adélku kompletuje Martina, České Budějovice