top of page

Požádejte o deku

Deky z tohoto projektu jsou určené dětem v obtížné životní situaci - dětem těžce nemocným, dlouhodobě chronicky nemocným nebo jinak vážně postiženým z České republiky ve věku od 0 do 16 let.

 

O deku pro dítě mohou požádat rodiče nebo zákonný zástupce.

Zkušenosti ukázaly, že je třeba stanovit jasná pravidla, kdy je možné přijmout žádost a začít šít. Proto prosíme o zaslání žádosti, která by měla obsahovat tyto informace:
- Jméno, příjmení a věk dítěte
- Jméno, které bude vyšité (napsané) na dece (např. Káťa, Vašík…)
- Informace o nemoci dítěte a jeho současný zdravotní stav
- Potvrzení o zdravotním stavu nebo postižení dítěte (naskenované, ofocené…), jeho popis
- Upozornění na případné alergie (na kočky, psy, materiály…)
- Typ na výběr tématu deky – tzn. co má dítě rádo, jaké barvy, co ho baví, co se mu líbí… 
- Jméno, příjmení rodičů/zákonných zástupců dítěte
- Údaje potřebné pro navázání kontaktu s rodiči/zákonnými zástupci dítěte – e-mailová adresa, telefonní číslo
- Adresa, kam budeme deku posílat
- Údaje o sourozenci/sourozencích zhruba do 16 let, pro které bude ušit polštářek (jméno, věk, případně motiv) – nebude možné poslat polštářek sourozenci, o kterém nebudeme vědět
- Foto dítěte
- Souhlas se zveřejněním stručné informace o zdravotním stavu dítěte a jeho fotografie

K přihlášení dítěte můžete použít formulář, který vyplníte zde: žádost o deku

Vyplněnou žádost a všechny přílohy můžete zaslat mailem na adresu dagmar@dekyzlasky.cz. Prosím, posílejte raději přílohy po jedné. Jsou-li příliš veliké, dochází k potížím při odesílání či přijímání mailu.

V okamžiku, kdy získáme všechny potřebné informace nutné k ušití deky, může být dítě zapsané do "otevřených projektů", seznamu dětí, které čekají na deku. Tento seznam, který je umístěný na webových stránkách z.s. Deky z lásky, obsahuje jméno dítěte, které bude vyšité (napsané) na dece, informace potřebné k vytvoření deky (zejména barva, vybrané téma, zájmy dítěte…), věk dítěte, foto dítěte a stručnou informaci o zdravotním stavu dítěte.
Všechny ostatní údaje a informace uvedené v žádosti o deku slouží pouze pro vnitřní potřeby z.s. Deky z lásky, má k nim přístup pouze osoba pověřená komunikací s rodiči. Nejsou uloženy on-line, nejsou poskytovány do žádné e-mailové konference, ani prodávány nebo předávány do jiných organizací či cizím osobám.


Ušít a připravit deku k odeslání je časově velmi náročný proces, proto žádáme o trpělivost a pochopení. Od prvního kontaktu s námi až po doručení deky může uplynout i delší doba.

bottom of page