top of page

LILA

LILA domov je nestátní zařízení v resortu zdravotnictví. Zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Domov pečuje v nepřetržitém provozu o 30 dětí s tělesným, duševním a smyslovým postižením, ve věku od 1 do 10 let. Nejčastější diagnózy jsou dětská mozková obrna, vrozené vývojové vady a psychomotorické retardace.

Děti přijímáme z dětských center nebo z rodin. Poskytujeme jim všestrannou péči, snažíme se o maximální rozvoj jejich schopností  a  možností  s důrazem na mateřský přístup.

O děti pečuje 16 sester a ošetřovatelek v nepřetržitém provozu, vedoucí sestra, tři fyzioterapeuti a nutriční terapeut.  V rehabilitaci využíváme perličkovou koupel, vířivou koupel, magnetoterapii, biolampu, míčkování, gymnastikball atd. Cvičíme podle všech dostupných metod, podle Vojty, Bobatha atd., vždy dle individuálních potřeb konkrétního dítěte a ordinací rehabilitačního lékaře. Základní lékařskou péči zajišťuje pediatr. Rehabilitační lékař a  psycholog dochází do našeho zařízení  pravidelně na konziliární vyšetření. Ostatní specializovanou lékařskou péči zabezpečujeme návštěvou odborných ordinací v Brně.

Vzdělávání zabezpečuje odloučené pracoviště Mateřské školy speciální, základní školy speciální a praktické školy Ibsenka Brno. Všechny děti chodí do mateřské školy a základní školy, pracují s nimi speciální pedagogové podle individuálních vzdělávacích plánů. Spolupracujeme s řadou organizací, se školami, s dobrovolníky. Pořádáme různé akce, besídky, karneval, výlety do cukrárny, do lesa, do ZOO... Rádi jezdíme s dětmi na týdenní ozdravné pobyty. Snažíme se jim dopřát co nejvíce příjemných zážitků.

Děti propouštíme buď zpět do biologické rodiny nebo do pěstounské péče. Pokud se nepodaří najít vhodná rodina, předáváme děti podle jejich schopností do dětského domova se speciální školou nebo do domova pro osoby se zdravotním postižením.

Deka

Dětem bylo předáno celkem 30 dek o rozměru 120 x 150 cm. Na jednotlivých obrázcích se podílely švadlenky: Vave, Hana Rousínov, Jiřina Třemošná, Lucka Nový Hrozenkov, ZŠ Náchod, Radio Proglas, Helena Vajda, Verasol Dvůr Králové, Zlatka Bohumín, Monika Černovír, Hanina Svoboda n. Úpou...

bottom of page